top of page

De oorsprong van de familie' s Bett(h)en, Smolders, de Molder, Van Tilborch, van Tilborg, Van Tilborgh, Tilborghs, Tilborgs, Van Tilburgh en Van Tilburg

 

Deze typisch Essense familie vindt haar oorsprong, de naam zegt het al, in de Noord-Brabantse gemeente Tilburg. Aanvankelijk droeg de familie de naam Betthen (afgeleid van de voornaam Elisabeth en dus een matroniem), daarna Smolners en Smolders (beroepsnaam van de molenaar) en vanaf de komst van Jan Geertssen Smolders naar Essen Tilborghs (naar de plaatsnaam van afkomst). Enkele takken die in Tilburg afsplitsen, noemden zich Keysers, Leenhouwers, Mutsaerts en Rondens.

 

 

Literatuur over de oudste generaties van deze familie vinden we in het tijdschrift De Brabantse Leeuw jg. 41 nr. 1 (1992), blz. 1-36 door J.A.M.

Smulders uit Oisterwijk, in een boek door Sjef J. Smulders, “700 jaar Smulders in Brabant” (Castricumn, 1993) en bij J.C.F. van Osch, “De nakomelingen van Mutsart-Mutsaerts-Mutsaers-Musters en andere hieraan verwante families 1270-2000” (Heerhugowaard, 2001). De laatste twee auteurs hebben de gegevens uit 1992, zowel de correcte als minder correcte, overgenomen zonder toetsing ervan aan de oorspronkelijke bronnen. Zoals hierna zal blijken, hebben wij twijfel over de twee oudste generaties die de familie zouden terugbrengen tot omstreeks 1290.De link tussen de familie Smolders in Tilburg en het geslacht Tilborghs in Essen was tot op heden nog niet gelegd. Dit was dan ook in eerste instantie de aanleiding van deze publicatie in de Spycker jaarboek 2002 door auteur Jean Bastiaensen.

 

Adrianus Janssen Tilborgh, geboren rond 1678 is wel degelijk een achtste kind van Johannes Petrus Janssen van Tilborgh en Gertrudis Cornelissen Meesters.

 

Adrianus vinden wij nergens op andere Genealogische sites terug.

Vermits hij essentieel is voor onze afstamming zien we hem dan ook graag in ere hersteld.

bottom of page