top of page

1495 - Antonis Jan Adriaen Smolders - Mary Gerit Hermans van Heijst

 

Kinderen van Antonis Jan Adriaen Smolders en Mary Gerit Hermans van Heijst:

1- Adriaen Anthonis Jan Smolders, gehuwd en vòòr 1561 al hertrouwd met Ghijsbrechtken Aerts van Hulst.*1 Adriaen was eigenaar van herberg Den Rooden Leeuw te Tilburg aan de heuvel. Toen hij na herhaalde verzoeken bepaalde erfgelden nog niet betaald had, lieten zijn eigen broers en zussen hem arresteren ende den zelven in banden van ijsseren doen setten ten huysse des vorsters. Hij kwam terug vrij door toedoen van Jan Witlocx, die bereid was voor hem borg te staan.

2-Symon Anthonis Jan Smolders, zonder verdere gegevens. WAs hij de vader van Cornelis Symons molenaar te Helvoirt?

3- Gherit zet onze afstamming verder.

4- Cornelis Anthonis Jan Smolders (overlijd vòòr 1595), gehuwd met Peterken Heyliger Jan Crillaerts. Ze hadden minstens 6 kinderen waarvan verdere afstamming.

5- Barthelmeeus Anthonis Jan Smolders, gehuwd met Antonia Jan Claes Steven Reynen (weduwe van Henrick Gherit Smolders een kleinzoon van Henrick Gherijt Betthen*2, van wie een afstammeling in rechte lijn, Nicolaes Adriaen Pauwels, die begin 17de eeuw in Kalmthout woonde.

6- Aleydt Anthonis Jan Smolders, gehuwd met Wierick Cornelis Aerts.

7- Jan Anthonis Smolders de Oude, textielkoopman. Hij hertrouwde met Cornelia Appels, van wie 3 kinderen Mary, Antonia en Cornelis. Deze laatste heeft aftamming met de naam Keyzer. De wettig getrouwde Jan Anthonis Smolders werd in 1562 veroordeeld tot de openbare offering van een kaars op een zon- of feestdag in de kerk van Tilburg en een bedevaart naar Aken, omdat hij zijn dienstmeid Emmeke had bezwangerd.*3

8- Anna Anthonis Jan Smolders, gehuwd met Jan Peter Hendrick Leijten en hertrouwd met Jan Boudewijn Peters van Spaendonck

9- Mayken Antonis Jan Smolders, gehuwd met Jan Wouter Jans van Janssens van Tilborch (ca. 1575), pastoor van Essen-Nispen sinds 1604, misschien haar zoon? In dat geval was hij een neef van Jan Geertssen van Tilborch

10- Lysbeth Anthonis Jan Smolders, gehuwd met Joost Willem Joosten de Beer

11- Jan Anthonis Smolders de Jonge, vermeld in 1595.

------------------------------------------------------------------------------------
*1 RHC Tilburg, Tilburg R 306, fol. 10r°.
*2RHC Tilburg, Tilburg R 314, fol. 7v°.
*3Leo Adriaenssen, De eerste duizend jaar van Gods rijk in Tilburg, in: Tilburg, stad met een levend verleden Tilburg, 2001 (blz.85)

bottom of page