1535 - Gherit Antonius Jan Adriaen Smolders - Cornelia Denijs Crillaerts

 

Kinderen van Gherit Antonius Jan Adriaen Smolders en Cornelia Denijs Crillaerts

1- Denijs Gherit Antonius Jan Smolders (ca. 1560), gehuwd met Agnes Sebastiaen Claes Willems Verhoeven *1 (weduwe van Aert Cornelis Cornelis Adriaen Smolders, een kleinzoon van Cornelis Adriaen Smolders (overleden 1520/1529). Op 4 juli 1585 wordt Denijs als enige van de vier kinderen meerderjarig genoemd en verkoopt dan met zijn broers en zussen een stuk heide en weiland te Goirle aan Conincxvoirt, groot 2 lopenzaad (2200 m²), aan Jan Willem Bartholomeus Janssen, en 7,5 lopenzaad (8258 m²) beemd in Tilburg achter Mal aan Adriaen Peter Hendrick Hicxpors. *2

2- Cornelis Gherit Antonis Jan Smolders (ca. 1566/1570).

3- Jenneken Gherit Anthonis Jan Smolders, gehuwd in 1585 of 1586 met Gheraert Cornelis Janssoon van Gorp. In 1586 woonden ze in Breda. Op 3 april 1586 gaven ze vanuit deze stad notariële volmacht aan Gheraerts broer Jan Cornelis Janssoon van Gorp om de verkoop te regelen aan Jan Laureys Aerdt Leyten van haar vaders huis met hof, turfschob, grond en aangelegen erf, groot 1 lopenzaad en 12,5 roeden (1513 m²), gelegen te Tilburg-Schijf aan de Molenweg. *3 Jennekens broer Jan Geertssen van Tilborch was later in Essen voogd van haar kinderen.*4

4- Jan Geert Theunisz. van Tilborch zet onze afstamming verder.

5-Marije Gherit Anthonis Jan Smolders, gehuwd met Sebastiaen Sebastiaen Claes Willems Verhoeven. Marije was nog minderjarig en ongehuwd in 1585-1586.

------------------------------------------------------------------------------------
*1 Zie voor de afstamming Verhoeven: J.Bastiaensen, de oorsprong van de familie Bastiaensen, in Calmpthoutania jg. 53 nr 3, Kalmthout, 2001
*2RHC Tilburg, Tilburg R 322, fol. 32v°.
*3RHC Tilburg, Tilburg R 333, fol. 28r°.
*4Gemeentearchief Kalmthout (GAK) 3F, 100 en 3 G, 258.