1570 - Jan Geert Theunisz. van Tilborch - Cornelia Janssen

Jan Geert Theunisz. van Tilborch

Geboren omstreeks 1570 en overleden te Essen tussen 1635 en 1641.
Jan was nog minderjarig in 1586. Door het vroegtijdig overlijden van zijn vader stond hij onder voogdij van zijn ooms Jan Anthonis Smolders en Jan Denys Crillaerts

Jan trouwde met Cornelia Janssen en hertrouwde vóór 1626 met Margriete vanden Steen.

Hij hertrouwde een derde maal te Essen op 7 oktober 1631 met Neeltien Janssen Rubbens,*1 die mogelijk afkomstig was uit Gilze (tussen Tilburg en Breda).

Zij was eerder gehuwd geweest met Christiaen Janssen Boter (overleden te Wuustwezel 27.2.1627), van wie 4 volwassen kinderen: Margriet (geboren te Wuustwezel 6.1.1610, en gehuwd te Essen op 24.7.1633 met Stoffel Henricx Backers), Peter (geboren te Wuustwezel op 3.5.1612, en gehuwd te Essen op 3.6.1635 met Elizabeth Jacobs), Tanneken (geboren te Wuustwezel op6.11.1614 en gehuwd te Essen op 10.6.1635 met Jan Janssen Boeren) en Jenneken (gehuwd met Andries Huybrechts).

Neeltien leefde nog op 23 april 1641 toen ze samen met Jan Janssen Rubbens en Neeleken Peters van Ostaeyen huisraad en alaam te Essen verkocht.*2
Neeleken (geboren te Wuustwezel in 1630) was de dochter van Peter Jans Ostaeyen en van Catharina Jan Cornelis Verschueren. Zij woonden ook te Wuustwezel.*3

Vanaf zijn verblijf in Essen wordt Jan altijd Jan Geertss. van Tilborch genoemd, nooit meer Smolders. Hetzelfde geld voor zijn zus Jenneken. Eén keer slechts vonden we hem als Jan Geert Theunisz. van Tilborch vermeld in een losse akte in het abdijarchief van Tongerlo.
Jan was eerst pachter van Tongerlo's abdijhoeve op de Voorste Wildert te Essen (1600-1604) en daarna van de Priesterdonkhoeve. Op 7 mei 1610 vernieuwde hij de pacht voor 42 Rijnsgulden, 12 pond boter, een goede varkenshesp en éénmalig 15 Rijnsgulden voor een nieuw zadel voor zijn eerwaarde. *4
Op 12 februari 1607 was Jan Geertssen van Tilborch getuige toen Jan Wouterssen van Tilborch een akker zaailand in Kalmthout verhuurde aan Wouter Meeussen van Tilborch.*5
Het feit dat ze waarschijnlijk allemaal uit Tilburg kwamen, hoeft geen familierelatie te veronderstellen.

------------------------------------------------------------------------------------
*1 Ze wordt zowel Cornelia als Petronella genoemd.
*2 GAK 33 A,3.
*3 Rijksarchief Antwerpen, schepenregisters Wuustwezel dd. 15 maart 1632, 18 mei 1632, 4 juli 1634, 6 paril 1635 e.a.
*4 De Spycker, 1976
*5 GAK 3 E, 102.