1460 - Jan Adriaen Smolders - Dierckxken Jan Leemans

 

Jan Adriaen Smolders
Geboren omtreeks 1460 en overleden tussen 1546 en 1552.
Hij was gehuwd met Dierckxken Jan Leemans, die overleed vòòr 1546.

Op 1 mei 1520 verkreeg hij van zijn broer Cornelis recht van wegenis over een perceel erf te Tilburgh.*1

Op 24 december 1521 verpachtte hij een hoeve in Goirle aan zijn zoon Anthonis, aan wie hij op 29 november 1530 nog een hoeve overgaf, gelegen te Tilborch by die steenen camer*2. Tilburg en Goirle vormden bestuurlijk een entiteit, één heerlijkheid zoals ook Kalmthout dat met Essen vormde.
Jan Adriaen Smolders was schepen van Tilburg in 1531.*3

Op 23 juni 1531 verkreeg hij van Willem Laureijs Ansems een erfpacht van 12 lopenrogge (226 liter), die hem jaarlijks op Sint-Bavo en Sint Remigius moest leveren, dus op 1 oktober.*4

Op 22 juni 1540 droeg hij zijn huis met hof, schuur, schaapskooi en land Goirle over aan Hendrick Laureys Hoefkens.*5

-------------------------------------------------------------
*1 RHC Tilburg, Tilburg R 269, fol. 18r°.
*2 RHC Tilburg, Tilburg R 272, fol. 21r° en R 278, fol. 11v°.
*3 RHC Tilburg, Tilburg R 279, fol. 2r°.
*4 RHC Tilburg, Tilburg R 279, fol. 10r°.
*5 RHC Tilburg, Tilburg R 287, fol. 14r°.