top of page

1350 Jan Betten - Hylegont

 

Jan Betten uit Tilburg huwde met een zekere Hyllegont. Zij was nog in leven in 1420 en haar naam wordt nog genoemd op 9 april 1437.*1
Op die datum vinden we een beschrijving van de onroerende goederen van de weduwe Jan Betthen, op dat ogenblik gebruikt door zoon Aert Jan Betthen en door Jacob Aerts vander Hoeven


---------------------------------------------------
*1 Regionaal Historisch Centrum (RHC) Tilburg, Oisterwijk R 149, fol. 59V° -60r°.

bottom of page