1678 - Adrianus Janssen Tilborgh - Catharina Antonissen

 

Adriaen Janssen Tilborghs moet al voor 1710 gestorven zijn.
In GAK 33C, 137 vinden we de sterfhuisrekening van Adriaen Janssen Tilborghs, overleden, nalatende een weduwe Catharina Ketelers, en twee weeskinderen, niet met naam genoemd, maar waarvan dus Jan (geboren 1701) er één moet zijn geweest en de andere Petronella, gedoopt te Kalmthout op 11 mei 1705.

De rekening werd opgemaakt op 16 december 1706 te Nieuwmoer.
De inboedel vermeldt landbouwalaam, een ploegijzer, riek, "spaeij", pan, boterteil, potten en ketels, een kast, een spinnewiel, ...
De kledingsstukken die Adriaen naliet waren : 2 hoeden, 2 rokken van zwart laken, een stoffen broek, een broek van zwart laken, een linnen broek en een zemen, een paar zwarte kousen en een paar schoenen.
Vee : een rode os, een rood kalf, een rode blaar koe, een rode koe en een blaar kalf. Verbouwde gewassen : spurrie,boekweit en rogge (vanwege december enkel als kaf en stro aanwezig).