top of page

1678 - Adrianus Janssen Tilborgh - Catharina Antonissen

 

Het geboortebewijs van Adrianus Janssen Tilborgh ontbreekt ons en is waarschijnlijk verloren gegaan

Toch is hij wel degelijk een achtste kind is van Johannes Petrus Janssen van Tilborgh en Gertrudis Cornelissen Meesters.

In het register GAK (gemeentearchief Kalmthout) 30G nr. 10 bevindt zich de sterfhuisrekening van Jan Peeter Tilborghs gehuwd met Geertruijt Cornelis Meesters.

Ze werd opgemaakt op 6 november 1723.
Als oudste zoon is het Wijnant die de rekening bij de schepenen indient.
Interessant is de opsomming van de erfgenamen :
Wijnant Janssen Tilborghs, Peeter Tilborghs, Jan Adriaenssen Tilborghs (!), de wezen van Adriaen Jan Cools gehuwd met Marie Jan Peeter Tilborghs, Jenne Adriaen Cools gehuwd met Andries van Innevelt, Huijbrecht Tilborghs en de kinderen van Cornelis van Tilborgh.

Jan Adriaenssen Tilborghs komt voor bij de erfgenamen en zijn vader Adrianus Tilborghs moet toen (1723) al overleden geweest zijn, want anders zou hij wel vermeld zijn in de akte.
De akte vermeldt inderdaad verder nog dat Wijnant voogd was over de kinderen van wijlen Adriaen Jan Tilborghs.
Adriaen was dus overleden en moet méér dan 1 kind gehad hebben. Tenslotte wordt nog vermeld dat de erfdeling van de ouders reeds plaatshad op 2 november 1720 te Zundert !

In akte GAK 29G, 99 (ook uit 1723) staat vermeld dat de wezen van Adriaen Janssen Tilborghs als moeder Catharina Anthonissen Ketelers hadden.
Via de parochieregisters van Essen blijkt dat zij gedoopt werd te Essen op 9 september 1673 als dochter van Antonius Janssen Ketelers en Joanna Dingemans.
Antonius Janssen die doopgetuige was in 1701 samen met Gertrudis Corn. Meesters was dus effectief de vader van Catharina Anthonissen.
Catharina Anthonissen Ketelers werd te Essen begraven op 25 december 1747.
Ze was hertrouwd te Essen op 29 april 1710 met Cornelius Bastiaenssen Simons.

Adriaen Janssen Tilborghs moet dus al voor 1710 gestorven zijn.
En inderdaad, in GAK 33C, 137 vinden we de sterfhuisrekening van Adriaen Janssen Tilborghs, overleden, nalatende een weduwe Catharina Ketelers, en twee weeskinderen, niet met naam genoemd, maar waarvan dus Jan (geboren 1701) er één moet zijn geweest.
De rekening werd opgemaakt op 16 december 1706 te Nieuwmoer.
De inboedel vermeldt landbouwalaam, een ploegijzer, riek, "spaeij", pan, boterteil, potten en ketels, een kast, een spinnewiel, ...
De kledingsstukken die Adriaen naliet waren : 2 hoeden, 2 rokken van zwart laken, een stoffen broek, een broek van zwart laken, een linnen broek en een zemen, een paar zwarte kousen en een paar schoenen.
Vee : een rode os, een rood kalf, een rode blaar koe, een rode koe en een blaar kalf.
Verbouwde gewassen : spurrie,boekweit en rogge (vanwege december enkel als kaf en stro aanwezig).

Wat de 2 weeskinderen betreft : de oudste was Joannes Tilborghs (geboren te Essen 14.10.1701). De andere was Petronella Tilborghs, gedoopt te Kalmthout op 11 mei 1705.

Vermits de sterfhuisrekening dateert van 1706, moet vader Adriaen Janssen Tilborghs overleden zijn in 1705 of 1706 (1704 kan in principe ook nog als het kind postuum geboren werd). Daarom waren er ook maar 2 kinderen.

bottom of page