1375 Gheryt Jan Betten - Kathelijn Bollaerts

 

Kinderen uit het eerste huwelijk van Gherijt Jan Bett(h)en met Kathelijn Melijs Bollarts:

1- Hubrecht Gherijt Betthen.

2- Gherijt Gherijt Betthen (ca 1400), gehuwd vóór 1427 met Elisabeth Jan Vranck Poppen.
Op 1 mei 1426 verplichtte hij zich tot betaling van 1/3-deel in een som van 34 lichte gulden ‘3 lichte schilden per gulden en 6 kromstaart per boddreger) aan Jan Wouters Witten.*1

3- Amelijs Gherijt Betthen overleden 1445/1452, gehuwd met Mechtelt Peters van Boerden. Op 15 april 1444 kocht hij van Adriaen Claus Meermans een erfpacht van 6 lopen rogge (113 liter), hem voortaan jaarlijks te leveren te Tilburg op onser vrouwen dach alsmen kersen dreeght, dus met Lichtmis.*2

4- PeterGherijt Betthen.

5- Margriet Gherijt Betthen, gehuwd met Steven Jan Vlemynckx.

6- Agnes Gherijt Betthen, gehuwd met Peter Gherijt Feytman .


Kinderen uit het tweede huwelijk van Gherijt Jan Bett(h)en, genoemd als kijnder Gherijts geheyten die moelner soen wilner Jans Smoelneers

7- Adriaen zet onze afstamming verder.

8- Gherijt (° ca. 1420 - vóór 1500 overleden), die heel wat eigendom bezat in Tilburg in de gehuchten Oerle, Hasselt, de Hoeven en aan de Steenen Camer (later gekend als kasteel van de heren van Tilburg). Om onderscheid te maken met zijn gelijknamige zoon, werd Gherijt gewoonlijk de Oude genoemd. Hij had drie kinderen:

8a- Elyzabeth, gehuwd met Lambert Jan Hoefmans.

8b- Gherijt de Jonge, die acht kinderen had uit twee huwlijken.

8c- Henrick, van wie een afstammeling in rechte lijn, Nicolaes Adriaen Pauwels, die begin 17de eeuw in Kalmthout woonde.

-------------------------------------------------------
*1 RHC Tilburg, Oisterwijk R 145, fol. 21r°.
*2 RHC Tilburg, Oisterwijk R 154, fol. 18v°.